ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Α.Η.Η.Ε. - ΠΑΓΙΩΝ
Eφαρμογή αυτοματοποιημένης
παραγγελιοληψίας e-weee
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Σε περίπτωση που η εγγραφή σας γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή της εταιρίας σας στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω ΑλλάΖΩ
Συσκευή» θα πρέπει, αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία, ΠΡΩΤΑ να λάβετε στο
email σας το σχετικό επιβεβαιωτικό email της εγγραφής σας στην «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και στη συνέχεια να
μεταβείτε εκ νέου στην Πλατφόρμα allazosyskeyvi.gov.gr για να συνεχίσετε την διαδικασία υποβολής του αιτήματος εγγραφής
σας για το Πρόγραμμα.
Δραστηριότητα Επιχείρησης:
 
 
 


Υπόχρεοι εγγραφής (και καταχώρισης στοιχείων) στο ΗΜΑ είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΗΜΑ

Τα παρακάτω πεδία να συμπληρωθούν σε περίπτωση υποκαταστήματος της εταιρείας.
Μπορείτε να καταχωρήσετε εως 5 υποκαταστήματα


Υπόχρεοι εγγραφής (και καταχώρισης στοιχείων) στο ΗΜΑ είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΗΜΑ
 Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις
 
Μετά την καταχώριση θα λάβετε e-mail με τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή e-weee.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το e-mail, παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του mail σας (φάκελος “spam” ή “junk”)
  ΑρΓεΜΗ: 006259101000