ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Α.Η.Η.Ε. - ΠΑΓΙΩΝ
Eφαρμογή αυτοματοποιημένης
παραγγελιοληψίας e-weee
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Αρ.:

Τα παρακάτω πεδία να συμπληρωθούν σε περίπτωση υποκαταστήματος της εταιρείας
Αρ.:
 Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις
 Επιθυμώ την αποστολή διαφημιστικού υλικού
 
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε "καταχώρηση".

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας σταλεί ενημερωτικό e-mail με τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή e-weee για αίτηση
παραλαβής αποβλήτων ή αίτηση τοποθέτησης κάδου συλλογής ΑΗΗΕ.

Eάν δεν λάβετε το email με τους κωδικούς χρήστη παρακαλούμε ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας (φάκελος “spam” ή “junk” του email σας)